ANUNȚ IMPORTANT

PRELUNGIRE TERMEN DE DEPUNERE

Apel de subproiecte cu nr. MAP/01/24.04.2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”

Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), responsabilă pentru implementarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” pentru perioada de finanțare adițională 2017-2022, vă informează că pentru Apelul de subproiecte cu nr. MAP/01/24.04.2017, publicat la adresa www.apepaduri.gov.ro și la adresa www.inpcp-campanie.ro, cu termen inițial de depunere a Notelor Conceptuale până pe data de 30.06.2017, ora 1400, Ministerul Apelor și Pădurilor a aprobat:

PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE

pentru primul apel de subproiecte cu nr. MAP/01/24.04.2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, până pe data de 31.07.2017, ora 1700.

După data de 30.06.2017 și până la expirarea termenului de depunere astfel cum a fost prelungit (31.07.2017), depunerea Notelor Conceptuale se va face la adresa următoare: Ministerul Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), Calea Plevnei nr. 46-48, Corp E, etaj 1, cam 15, Sector 1, Bucureşti, România, Cod poștal: 010233.

Toate celelalte informații din cuprinsul Apelului de subproiecte cu nr. MAP/01/24.04.2017 rămân valabile.

 

Despre INPCP

Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (INPC) este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) şi este finanțat dintr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în valoare de 50 mil EUR şi, respectiv dintr-o asistență financiară nerambursabilă de la Fondul Global de Mediu în valoare de 5,5 mil. USD.

NOU! Ghidul solicitantului poate fi descărcat AICI.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Guvernul României în îndeplinirea cerinţelor Directivei Nitraţi a Uniunii Europene (UE) prin:

 • reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă,
 • promovarea modificărilor comportamentale la nivel de localitate şi
 • întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare.

Acest proiect, aflat în prezent în ultimul stadiu de implementare (data de închidere a proiectului este 31 mai 2017) s-a dovedit extrem de relevant pentru România, în eforturile întreprinse în vederea conformării la cerințele Directivei 676/91/CEE privind protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole (Directiva Nitrați).

Pentru continuarea intervențiilor de succes din acest proiect, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pregătit un nou proiect de mediu care să promoveze o viziune integrată a poluării cu nutrienți, în contextul dezvoltării durabile și a schimbărilor climatice.

Proiectul nou reprezintă o diseminare la nivelul întregii țări a activităților de succes, fiind construit pe principiul complementarității intervențiilor și al cererii de investiții a beneficiarilor, luând în considerare specificul local și încorporând astfel experiențele de implementare de până acum.

Noul proiect intenționează să sprijine Guvernul României în eforturile de conformare la cerințele directivelor europene în domeniul calității apelor (cu accent pe poluarea cu nitraţi), schimbărilor climatice, precum și pentru creșterea absorbției fondurilor europene alocate României (în principal plăți agro-mediu).

Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” – Finanţare Adiţională

Pentru a continua implementarea Directivei Nitraţi a UE, considerând rezultatele Proiectului INPC Raportului privind stadiul de implementare şi rezultatele, România a primit în anul 2016 o finanţare adiţională, în valoare de 48 milioane de euro pentru a pune în aplicare INPCP-AF.

Responsabilă pentru implementarea INPC şi INPCP-AF este Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

INPCP–AF reprezintă o extindere a proiectului INPCP, cu mici modificări. Acesta va fi implementat în următorii şase ani, începând cu anul 2017 şi va acoperi întreaga ţară, luând în considerare specificităţile locale în ceea ce priveşte diferitele sisteme de creştere a animalelor şi regiunile agro-ecologice.

Principala diferenţă a actualei finanțări (INPCP-AF) față de prima etapă a proiectului, se referă la procesul de atribuire, investiţiile finanţate în cadrul Componentei 1 fiind disponibile spre accesare unităţilor administrativ – teritoriale, în mod competitiv, pe baza cererii lor şi potrivit criteriilor de eligibilitate.

O altă diferenţă este aceea că INPCP-AF oferă asistenţă tehnică potenţialilor beneficiari pe parcursul fazelor de pregătire şi de implementare a Subproiectelor.

Fiecare componentă are un obiectiv general şi include o listă pre-aprobată de investiţii (denumite în continuare Domenii de Intervenţie) care contribuie la realizarea obiectivului general de dezvoltare al INPCP-AF.

Doar investiţiile din cadrul Componentei 1 a INPCP-AF sunt implementate printr-un proces competitiv de selecţie, aşa cum este descris în Ghidil Solicitantului disponibil la link-ul indicat mai sus.

 

Proiectul are patru componente:

 • Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți,
 • Întărirea capacității instituționale și de reglementare,
 • Conștientizare publică și sprijin pentru informare,
 • Managementul Proiectului.

Cea mai mare parte a finanțărilor va susține Componenta 1 – Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți, pe următoarele subcomponente:

 

Subcomponente Domenii de intervenție  (DI) Ce se finanțează
1.1 Investiții pentru managementul gunoiului de grajd DI 1Domeniul de intervenție   1 Investiții noi la nivelul comunității pentru gestionarea gunoiului de grajd:Platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd și echipamente aferente.Stații de compostare/peletizare/ambalare și echipamente aferente.

Instalații de biogaz și echipamente aferente.

DI 2Domeniul de intervenție   2 Echipamente noi pentru investițiile deja realizate   (depozite de gunoi de grajd, stații de compostare /peletizare/biogaz).
1.2 Investiții pentru reducerea riscurilor de poluare cu ape uzate DI 3Canalizare și epurarea apelor uzate Sisteme de canalizare și stații de epurare(în localitățile în care s-au luat măsuri pentru reducerea poluării cu nutrienți din agricultură, dar există riscul poluării cu ape uzate menajere).
1.3 Îmbunătățirea protecției cursurilor de apă DI 4Plantarea de perdele vegetale de protecție Plantarea de fâșii de protecție.

 

Beneficiarii eligibili ai finanțărilor sunt unitățile administrativ-teritoriale sau parteneriate ale acestora, dacă sunt învecinate.

Cheltuielile eligibile susținute de finanțarea nerambursabilă acoperă:

 • Construirea obiectivelor de investiții și taxele aferente;
 • Echipamente necesare operării investițiilor;
 • Servicii de consultanță și sprijin tehnic pe perioada implementării (supervizare, management contract);
 • Sprijin tehnic pe perioada elaborării Proiectului.

 

Apelul pentru depunerile de aplicații de finanțare în cadrul Proiectului se va lansa în cursul anului 2016 şi va cuprinde două etape de selecție. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va acorda, în cadrul Proiectului, sprijin pentru pregătirea aplicațiilor de finanțare.

http://www.facebook.com/CampaniaImpotrivaPoluariiCuNutrienti

https://twitter.com/INPCP

https://www.youtube.com/channel/UCR5npJjBqO5HTA0G_Lj5Xxw