Una dintre cele mai importante activități ale Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”  este reprezentată de sprijinul acordat comunităților locale pentru plantarea de puieți și vegetație forestieră pe terenurile degradate, plantarea de bariere de vegetație, perdele forestiere și fâșii tampon riverane ...