Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (CIPN) este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) şi este finanțat dintr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în valoare de 50 mil EUR şi, respectiv dintr-o asistență financiară nerambursabilă de la Fondul Global de Mediu în valoare de 5,5 mil. USD.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Guvernul României în îndeplinirea cerinţelor Directivei Nitraţi a Uniunii Europene (UE) prin:

  1. reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă,
  2. promovarea modificărilor comportamentale la nivel de localitate şi
  3. întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare.

Acest proiect, aflat în prezent în ultimul stadiu de implementare (data de închidere a proiectului este 31 mai 2017) s-a dovedit extrem de relevant pentru România, în eforturile întreprinse în vederea conformării la cerințele Directivei 676/91/CEE privind protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole (Directiva Nitrați).

Pentru continuarea intervențiilor de succes din acest proiect, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a început pregătirea unui nou proiect de mediu care să promoveze o viziune integrată a poluării cu nutrienți, în contextul dezvoltării durabile și a schimbărilor climatice.  Proiectul nu va reprezenta o repetare a proiectului actual, ci o diseminare la nivelul întregii țări a activităților de succes, fiind construit pe principiul complementarității intervențiilor și al cererii de investiții a beneficiarilor, luând în considerare specificul local și încorporând astfel experiențele de implementare de până acum.

Noul proiect intenționează să sprijine Guvernul României în eforturile de conformare la cerințele directivelor europene în domeniul calității apelor (cu accent pe poluarea cu nitraţi), schimbărilor climatice, precum și pentru creșterea absorbției fondurilor europene alocate României (în principal plăți agro-mediu).

Proiectul va avea următoarele patru componente:

  1. Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți,
  2. Întărirea capacității instituționale și de reglementare,
  3. Conștientizare publică și sprijin pentru informare,
  4. Managementul Proiectului.

Cea mai mare parte a finanțărilor va susține Componenta 1 – Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți, pe următoarele subcomponente:

 

Subcomponente Domenii de intervenție  (DI) Ce se finanțează
1.1 Investiții pentru managementul gunoiului de grajd DI 1 Domeniul de intervenție   1 Investiții noi la nivelul comunității pentru gestionarea gunoiului de grajd:Platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd și echipamente aferente.Stații de compostare/peletizare/ambalare și echipamente aferente.Instalații de biogaz și echipamente aferente .
DI 2 Domeniul de intervenție   2 Echipamente noi pentru investițiile deja realizate   (depozite de gunoi de grajd, stații de compostare /peletizare/biogaz)
1.2 Investiții pentru reducerea riscurilor de poluare cu ape uzate DI 3 Canalizare și epurarea apelor uzate Sisteme de canalizare și stații de epurare(în localitățile în care s-au luat măsuri pentru reducerea poluării cu nutrienți din agricultură, dar există riscul poluării cu ape uzate menajere).
1.3 Îmbunătățirea protecției cursurilor de apă DI 4 Plantarea de perdele vegetale de protecție Plantarea de fâșii de protecție.

 

Beneficiarii eligibili ai finanțărilor sunt unitățile administrativ-teritoriale sau parteneriate ale acestora, dacă sunt învecinate.

Cheltuielile eligibile susținute de finanțarea nerambursabilă acoperă:

–          Construirea obiectivelor de investiții și taxele aferente;

–          Echipamente necesare operării investițiilor;

–          Servicii de consultanță și sprijin tehnic pe perioada implementării (supervizare, management contract);

–          Sprijin tehnic pe perioada elaborării Proiectului.

Ghidul solicitantului pentru depunerile de aplicații de finanțare în cadrul Proiectului s-a publicat la 10 octombrie 2016 şi cuprinde două etape de selecție.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va acorda, în cadrul Proiectului, sprijin pentru pregătirea aplicațiilor de finanțare.