MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, etaj 2, camera 304 B
Bucureşti, Cod 040129, România
Tel: +40-21-317-04-03
Fax: +40-21-317-04-03

Nr. crt.

Nume

Funcţia

Telefon

Email

1.

Naiana Milea

Director UMP

0214089564
0740222220

naiana.milea@mmediu.ro

2.

Dr. Ing. Ștefan Nicolau

Specialist Tehnic Senior Monitorizare şi Evaluare

0214089557
0741242002

stefan.nicolau@mmediu.ro

3.

Paul Popa

Specialist Tehnic Monitorizare şi Evaluare

0214089557
0754231010

paul.popa@mmediu.ro

4.

Oana Dublea

Specialist Tehnic Monitorizare şi Evaluare

0214089557
0756093363

oana.dublea@mmediu.ro

5.

Mihai Nădăşan

Specialist Tehnic Monitorizare şi Evaluare

0214089557
0751164788

mihai.nadasan@mmediu.ro

6.

Cornel Vasiliu

Specialist Tehnic Monitorizare şi Evaluare

0214089557
0751164760

cornel.vasiliu@mmediu.ro

7.

Cătălina Criveanu

Specialist Senior Achiziții

0214089565
0756036082

catalina.criveanu@mmediu.ro

8.

Raluca Mateescu

Specialist Achiziții

0214089565
0756091082

raluca.mateescu@mmediu.ro

9.

Mihaela Ilina

Specialist Achiziții

0214089565

mihaela.ilina@mmediu.ro

10.

Ștefania Burbea

Economist / Controlor Financiar

0214089565
0751119218

stefania.burbea@mmediu.ro

11.

Laura Mirea

Economist

0214089565

laura.mirea@mmediu.ro

12.

Ferenc Bartha

Consilier juridic

0214089557
0756030441

ferenc.bartha@mmediu.ro

13.

Andreea Cazacioc

Traducător

0214089565
0741269698

andreea.cazacioc@mmediu.ro